EMBÜ üldkogu toimub kolmapäeval, 12. juunil 2013. Toimumiskoht on Järvamaal Mäo keskuses Sämmi Grilli konverentsiruumis. 
 
 
Üldkogu toimumise kellaaeg on 12.00-15.00. Kui üldkogule kvoorumit ei 
kogune, siis toimub samas asukohas ja sama päevakorraga erakorraline 
üldkogu 12.15-15.15, mis on otsustusvõimeline sõltumata kohalviibijate 
arvust.
 
Üldkogu päevakord:
 
1. 2012. aasta majadus- ja tegevusaruanne (J. Lass) 
 
2. Ühingu liikmemaksu arutelu ja kinnitamine 2013. aastaks. 
 
3. Ülevaade inseneride kutsesüsteemi arengutest ja biomeditsiininseneri kutsestandardi töökomisjoni moodustamine (J. Lass).
 
4. Ümarlaud ja ettekanded patsiendi kiirgusdooside olukorrast Euroopas ja Eestis. Ettekandjad ja moderaatorid:
 
Sergei Nazarenko - Hea kliiniline tava kui oluline võimalus dooside optimeerimiseks
 
Kalle Kepler - Sotsiaalministeeriumi patsiendidooside juhendi kavandi tutvustus
 
Andrus Paats ja Andrus Aavik - Patsiendidooside olukorrast Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi näidetel.