Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu liikmed (2019)

EBMÜ liikmemaks on 20 eurot, tudengile ja pensionärile 5 eurot. Liikmemaksu palume kanda ühingu Swedbanki arvelduskontole EE812200221010893730. Selgitusse palume märkida kelle ja millise perioodi eest liikmemaksu tasutakse.

Nimi

e-post

Kutse

Spetsialiseerumine

Kutsetunnistus kehtib kuni

Aasa, Ando

ando.aasakliinikum.ee

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud

12.07.2020

Aavik, Andrus

andrus.aavikkliinikum.ee

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Aid, Siim

 

 

 

 

Bachmann, Maie

maie.bachmanntaltech.ee

 

 

 

Fridolin, Ivo

ivo.fridolintaltech.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Gerškevitš, Eduard

eduardgeryahoo.co.uk

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud

16.12.2020

Gerškevitš, Mihhail

 

 

 

 

Hinrikus, Hiie

hiie.hinrikustaltech.ee

 

 

 

Jagomägi, Andres

andres.jagomagigmail.com

Euroinsener (EUR ING)

 

Tähtajatu

Jagomägi, Kersti

 

 

 

 

Jaksman, Sulev

 

 

 

 

Kaalep, Andres

andres.kaalepregionaalhaigla.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Kala, Raul

 

 

 

 

Kalda, Jaan

kaldaioc.ee

 

 

 

Kaljund, Uku

uku.kaljunditk.ee

 

 

 

Karindi, Laura

karindi.lauragmail.com

 

 

 

Kepler, Joosep

joosep.keplerph.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Kepler, Kalle

kalle.keplerradexpert.eu

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Kirsberg, Tõnu

tonu.kirsbergkliinikum.ee

 

 

 

Kivastik, Jana

jana.kivastikut.ee

 

 

 

Kotsar, Taivo

 

 

 

 

Käpp, Rait

rait.kappkliinikum.ee

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri (Dipl Ins, Dipl Eng), tase 7, esmane kutse

-

Tähtajatu

Lacis, Marina

marina.laciskeskkonnaamet.ee

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

03.12.2023 

Lauri, Kai

 

 

 

 

Lass, Jaanus

jaanus.lasstaltech.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Lindla, Ivar

 

 

 

 

Martens, Marten

martensemetron.ee

 

 

 

Meigas, Kalju

kalju.meigastaltech.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Münter-Trušin, Nele

nele.munter-trusinph.ee

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 (Dipl Ins, Dipl Eng)

-

16.12.2020 

Nazarenko, Sergei

Sergei.Nazarenkogmail.com

 

 

 

Nigul, Mait

mait.nigulkliinikum.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Nosach, Juri

 

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Paats, Andrus

andrus.paatsregionaalhaigla.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

26.11.2022

Parve, Marko

 marko.parveitk.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

16.12.2020

Parve, Toomas

 

 

 

 

Pilt, Kristjan

kristjan.pilttaltech.ee

Biomeditsiiniinsener IV
(Ins, Eng)

-

Tähtajatu

Pruul, Ivo

ivo.pruulkliinikum.ee 

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Raamat, Rein

rein.raamatut.ee

 

 

 

Reinaas, Kristin

 

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Rosmann, Mart

 

 

 

 

Ruuge, Priit

priit.ruugeitk.ee

Biomeditsiiniinsener IV
(Ins, Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

16.12.2020

Sillakivi, Peeter

peeter.sillakivimedicum.ee

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

Štšerbakov, Vladimir

 

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud

16.12.2020

Šutov, Dmitri

dmitri.sutovkliinikum.ee

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 (Dipl Ins, Dipl Eng)

-

30.11.2021 

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

03.12.2023

Žukovets, Igor

zukovetshot.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Žukovets, Pavel

infokanise.ee

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Tago, Toivo

toivo.tagovmh.ee

 

 

 

Talts, Jaak

 

 

 

 

Tedersoo, Kalju

 

 

 

 

Toomessoo, Mati

 

 

 

 

Tuulik, Viiu

 

 

 

 

Vainštein, Isaak

 

 

 

 

Vardja, Markus

markus.vardjakliinikum.ee

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud

12.07.2020

Vassiljev, Vitali

 

 

 

 

Vedru, Jüri

juri.vedru ut.ee

 

 

 

Vladimirov, Anatoli

anatoli.vladimirov radexpert.eu

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V
(Dipl Ins, Dipl Eng)

-

Tähtajatu

Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
(Vol Ins, Chart Eng)

Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd

12.07.2020

EBMÜ liikmetel, kel on soovi siin oma e-posti aadressi avaldada, palume teatada kalleut.ee.


EBMÜ tiitellehele